ชุ่นญี่ปื่อ

posted on 08 May 2011 01:59 by champcpe

พอดีสงสัยความหมายของยี่ห้อญี่ปุ่นหลายๆ ยี่ห้อ เลยไปหามา

 

Kinokuniya - ร้านแห่งจังหวัดคิ (จังหวัดคิอยู่ในเขตฮนชู)

Ootoya - ร้านประตูใหญ่

Atari - คล้ายๆ Checkmate ในเกมโกะ

Bridgestone มาจากคนญี่ปุ่นชื่อ Ishibashi แปลว่า สะพานหิน

Canon มาจากเทพพันมือ "คันนน"

Epson มาจาก Son of Electronic Printer

Hitachi แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้น

Kyocera มาจาก Kyoto Ceramics

Mitsubishi แปลว่า เพชรสามอัน (ตามโลโก้)

Nikon - Nippon Kogaku (Japanese Optical)

Nintendo - ประมาณว่าบัญชาฟ้า

Nissan - Nippon Sangyo แปลว่า Japanese Industry

Sharp ตอนแรกขายดินสอ เลยชื่อ Sharp...

Sony - ลาติน Sonus แปลว่าเสียง และ Sonny แสลงว่าแบบ เด็กเก่งไรงี้

Suzuki - ชื่อผู้ก่อตั้ง

Toyota - ผู้ก่อตั้ืงชื่อ Toyoda

Ajinomoto - ต้นกำเนิดแห่งรสชาติ (Aji รส)(no ของ)(Moto ต้นกำเนิด)

Konami - ตัวอักษรแรกของชื่อผู้ก่อตั้งสามคนรวมกัน

Shokubutsu Monogatari - Shokubutsu แปลว่า พืช Monogatari แปลว่า ตำนาน

 

 

หมดละ พอรู้ที่มาบางอันแล้วความขลังลดลงเลยเนอะ :-D

Comment

Comment:

Tweet

#127 By (197.254.192.27|178.63.0.194, 197.254.192.27) on 2014-07-07 05:33

#126 By (197.254.192.27|178.63.0.194, 197.254.192.27) on 2014-07-07 05:32

#125 By (197.254.192.27|178.63.0.194, 197.254.192.27) on 2014-07-07 05:31

#124 By (126.126.208.6|126.126.208.6) on 2014-06-29 20:46

#123 By (126.126.208.6|126.126.208.6) on 2014-06-29 20:44

#122 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-27 10:54

#121 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-27 10:53

#120 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-27 10:52

#119 By (122.10.95.15|178.63.0.194, 122.10.95.15) on 2014-06-20 11:51

erythromycin medication drug kcbebbkefeeacdkb

#118 By (94.228.204.10|148.251.91.38, 94.228.204.10) on 2014-06-05 09:10

#117 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-04-19 10:46

Hello! ceegdee interesting ceegdee site! I'm really like it! Very, very ceegdee good!

#116 By (144.76.10.62|144.76.10.62) on 2014-02-11 23:21

Hello! kkgeaaf interesting kkgeaaf site! I'm really like it! Very, very kkgeaaf good!

#115 By (187.72.120.49|187.72.120.49) on 2014-02-11 23:20

Hello! beakbbd interesting beakbbd site! I'm really like it! Very, very beakbbd good!

#114 By (170.89.5.1|170.89.5.1) on 2014-02-11 23:20

Hello! aafaega interesting aafaega site! I'm really like it! Very, very aafaega good!

#113 By (80.70.238.46|80.70.238.46) on 2014-02-10 11:01

Hello! gceffke interesting gceffke site! I'm really like it! Very, very gceffke good!

#112 By (144.76.10.62|144.76.10.62) on 2014-02-10 11:01

Hello! ffdkefe interesting ffdkefe site! I'm really like it! Very, very ffdkefe good!

#111 By (107.170.11.58|107.170.11.58) on 2014-02-10 11:01

Hello! ffgabed interesting ffgabed site! I'm really like it! Very, very ffgabed good!

#110 By (187.1.9.194|187.1.9.194) on 2014-02-07 15:03

Hello! ckdggkd interesting ckdggkd site! I'm really like it! Very, very ckdggkd good!

#109 By (50.82.10.56|50.82.10.56) on 2014-02-07 15:02

Hello! gkkddbe interesting gkkddbe site! I'm really like it! Very, very gkkddbe good!

#108 By (178.63.53.80|178.63.53.80) on 2014-02-07 15:02

this issue. I'm glad that I had the fortune to
stumble across your blog. It's definitely an important issue that not enough
people are talking about and I'm glad that I got the chance to see all the

#107 By hd wallpapers (103.7.57.18|182.189.86.203) on 2013-06-21 20:24

Very nice site!

#106 By oiyurytt (103.7.57.18|187.109.208.58) on 2013-06-03 21:42

Hello! eedfccg interesting eedfccg site! I'm really like it! Very, very eedfccg good!

#105 By yuteirwy (103.7.57.18|211.130.158.85) on 2013-06-03 21:40

Michael Kors Outlet with many MK products, [http://www.michaelkors-soutlet.com/ <b>Michael Kors Outlet</b>] handbags, Hamilton, Satchel, Gansevoort, Monogram, and so on!

#104 By michael kors outlet (103.7.57.18|222.77.213.14) on 2013-05-18 08:06

Hello. Very cool blog!! Guy.. Excellent..
Amazing.. I will bookmark your blog and take the feeds also... Thanks for one's
marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen

#103 By promo video music (103.7.57.18|182.189.138.12) on 2013-04-15 12:09

Hello! dgbkdea interesting dgbkdea site! I'm really like it! Very, very dgbkdea good!

#102 By ouuytuui (103.7.57.18|194.209.125.231) on 2013-03-22 21:55

detail were just perfect. I think that your
perspective is deep, its just well thought out and really fantastic to see
someone who knows how to put these thoughts down so well. Great

#101 By Truvisage anti-aging formula (103.7.57.18|182.189.27.50) on 2013-02-02 23:53

I've found this very interesting and has a good stuff for the readers and designers. I would be glad to recommend the post for its quality content. Nice post.

#100 By professional essay writing services (103.7.57.18|182.187.25.211) on 2012-12-10 22:08

the good from the bad sometimes, but I think
you've nailed it. You write very well which is amazing. I
really impressed by your post. I like this shop. Im continually obtaining new
issues that I want, or need, or

#99 By business cash advance (103.7.57.18|182.185.196.229) on 2012-12-08 16:38

Very nice site!

#98 By wotyouer (103.7.57.18|85.236.56.113) on 2012-12-03 15:03

Hello! aakgede interesting aakgede site! I'm really like it! Very, very aakgede good!

#97 By uopeiure (103.7.57.18|79.140.109.152) on 2012-12-03 14:55

어떤 경우에는 당신의 RSS 피드에 가입되며 당신이한 번 더 쓸 곧 희망이다! 이 발표에 관심이있다면, 세션 제안 등록된 모든
화학과가 어떤 곳일지 궁금해하는 고3 아이들에게 정말 좋은 글이네요

#96 By how vimax works (103.7.57.18|182.185.198.111) on 2012-11-27 20:12

Very nice site!

#95 By uuttyrpu (103.7.57.18|80.148.10.116) on 2012-11-21 08:45

Hello! eeakkfk interesting eeakkfk site! I'm really like it! Very, very eeakkfk good!

#94 By iwpiupww (103.7.57.18|90.189.119.126) on 2012-11-21 08:42

this article to sound and zynga calculate
intended for remark. Anyway realize it either After reading many of your blogposts I staleness say i
launch this fact one to mostly be top notch.
I
soul a weblog also and require to repost a few shears of your articles on my
own diary site.

#93 By business cash advance (103.7.57.18|182.185.203.155) on 2012-11-20 20:28

Hello! gdegdke interesting gdegdke site! I'm really like it! Very, very gdegdke good!

#92 By piwyyeir (103.7.57.18|81.37.18.82) on 2012-11-11 01:22

.
I soul a weblog also and require
to repost a few shears of your articles on my own diary site. Should
it be alright if I use this as eternal I own testimonial your web blog or
create a inward unification to

#91 By vimax volume (103.7.57.18|182.178.207.65) on 2012-11-07 20:29

Excellent work every buddy can get lots of interesting information, keep on posting this type of brilliant articles.

#90 By Mobile Games (103.7.57.18|119.73.58.33) on 2012-11-06 03:49

information and the detail were just perfect. I think thatyour perspective is deep, its just well thought out and really fantastic to seesomeone who knows how to put these thoughts down so well. Great job on this.

#89 By relevant backlinks (103.7.57.18|182.185.254.236) on 2012-10-23 22:34

안녕하세요 귀하의 정보 주셔서 거기에 감사 - 나는 확실히 여기에서 새로운 뭔가를 포착했습니다. 제대로로드하려면 얻을 수 내가 여러 번 이전의 웹사이트를 다시로드 경험 이후로, 전문 지식 그러나이 사이트를 사용하는 몇 가지 기술적인 문제 한거야. 웹 호스트 확인을인지 궁금 있었다? 불평하고 있지만, 느린 로딩

#88 By business cash advance (103.7.57.18|113.203.225.148) on 2012-10-23 22:14

ow exactly what you're talking about, exactly
where other people are coming from on this issue. I'm glad that I had the
fortune to stumble across your blog. It's definitely an important

#87 By improve SEO (103.7.57.18|180.178.154.114) on 2012-10-06 18:15

ฉันดีใจมากที่จะเรียนรู้มากจากคุณความรู้ที่มีความหมายนี้จากบทความที่อธิบายวิธีที่ไม่ซ้ำของคุณเราจะเห็นว่าคุณเป็นมิตรคนอารมณ์ขันไม่เพียง แต่ที่บทความของคุณอุดมไปด้วยความรู้มากที่มีประโยชน์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์big smile open-mounthed smile

#86 By Seo (103.7.57.18|182.185.236.36) on 2012-10-03 21:40

วิธีการที่ดีเว็บไซต์นี้เป็น! รักมัน ..... !
Adwords

#85 By Adwords (103.7.57.18|110.36.107.158) on 2012-09-27 23:35

ฉันดีใจมากที่จะเรียนรู้มากจากคุณความรู้ที่มีความหมายนี้ จากบทความที่อธิบายวิธีที่ไม่ซ้ำของคุณเราจะเห็นว่าคุณเป็นมิตรคนอารมณ์ขัน ไม่เพียง แต่ที่บทความของคุณอุดมไปด้วยความรู้มากที่มีประโยชน์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

#84 By Seo (103.7.57.18|182.185.205.19) on 2012-09-27 21:23

이것은 매우 흥미로운 합니다. 그것은 조금 더 읽고 싶다. 위대한 게시할 수 있습니다. 국가의 머리를 감사 합니다. 이 블로그는 매우 유익 하 고 지식.

#83 By Søgemaskineoptimering (103.7.57.18|182.185.136.121) on 2012-09-27 18:09

i likethis blog ,this blog is most useful and you are a best blog writer because theyare looked your writing.

#82 By Søgemaskineoptimering (103.7.57.18|182.178.151.192) on 2012-09-20 23:54

You can only perceive real beauty in a person as they get older.

#81 By google +1 votes (103.7.57.18|182.186.194.68) on 2012-09-04 20:41

You can only perceive real beauty in a person as they get older.

#80 By google +1 votes (103.7.57.18|182.186.194.68) on 2012-09-04 20:38

We are learning, too, that the love of beauty is one of Nature's greatest healers.

#79 By google +1 votes (103.7.57.18|182.186.194.68) on 2012-09-04 20:15

 essionel-webshop-design">Webshop

#78 By sidra (103.7.57.18|182.186.230.213) on 2012-09-02 15:18